Аналіз регуляторних актів

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення

«Про затвердження Порядку призначення на посаду

та звільнення з посади керівників підприємств, установ,

закладів спільної власності територіальних громад

сіл, селищ Краснокутського району»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону країни «Про місцеве самоврядування в Україні» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом врегулювання відносин:

Нагальною проблемою прийняття запропонованого акта є відсутність законодавчо врегульованого порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району та встановлення дієвого механізму, який би регулював порядок призначення та звільнення з посади цих керівників.

  1. 2.Цілі правового регулювання

Дане рішення спрямоване на встановлення прозорого, чітко врегульованого порядку призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району та встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює відносини між органами влади та громадою та дає можливість здійснювати ефективний контроль за діяльністю комунальних закладів, установ, підприємств.

3.Визначення альтернативних способів досягнення мети

Дане рішення відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості та принципу прозорості і врахування громадської думки та забезпечить порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району відповідно до чинного законодавства.

Процедура призначення та звільнення з посади на умовах діючих Статутів та Положень не в повній мірі враховує вимоги законодавства щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи керівників, не визначає умови укладання контракту. Тому дана альтернатива є неприйнятною.

Призначення та звільнення керівників на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, як органу управління майном, позбавляє права громади через своїх представників – депутатів районної ради,- в участі управлінням підприємствами, установами, закладами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району. Дана альтернатива є неприйнятною.

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових матеріалів та інших витрат з районного бюджету.

4.Механізм розв’язання проблеми

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються наступним шляхом:

-                    запровадження прозорої процедури призначення та звільнення керівників підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району за рішенням районної ради

-                    залучення громадськості до обговорення даного проекту рішення шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті Краснокутської районної ради, внесення пропозицій та зауважень.

  1. 5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення чіткого механізму та процедури порядку призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району відповідно до чинного законодавства. Відповідно до запропонованого Порядку призначення керівників, укладення з ними контрактів здійснюватиметься за рішенням районної ради відповідно до вимог професійної діяльності, ефективного використання і збереження майна, інших умов для виконання прийнятих зобов’язань. Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Впровадження даного регуляторного акта дасть змогу створити правову основу для єдиного порядку призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальних громад району

-забезпечення прав на участь в управлінні комунальним майном

Відсутні

Для суб’єктів

-участь в обговоренні проекту рішення, його регуляторного впливу;

Відсутні

Для органу місцевого самоврядування

-відповідність регуляторного акту вимогам законодавства, що врегульовує питання управління комунальним майном;

-забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності.;

-врегулювання трудових відносини між районною радою та керівниками підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району.

пов’язані з оприлюдненням інформації щодо регуляторного акту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Строк чинності регуляторного акта

Термін дії зазначеного регуляторного акта не обмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Затвердження Порядку призведе до встановлення чіткого дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства щодо порядку призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району та гарантує забезпечення гласності і прозорості при прийнятті та звільненні з посади керівників підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району.

9. Заходи з відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до набрання чинності рішення.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки. При проведенні такого відстеження планується використання статистичних даних, отриманих за результатами проведення процедури призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних закладів, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району.

Періодичне відстеження здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Відстеження результативності акта буде здійснюватись районною державною адміністрацією відповідно до делегування повноважень у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися на офіційному веб-сайті районної ради.

       Керуючий справами                                                 Маслова Я.І.


Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Краснокутської районної ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району»

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом врегулювання відносин

Проект рішення Краснокутської районної ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району» розроблений з метою удосконалення порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розробленими згідно з законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання рослинного і тваринного світу, законодавством у сфері лісових, земельних, водних ресурсів та іншим.

Так, зокрема, статтею 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено обмеження самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо.

Видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України (стаття 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»).

В той же час слід зазначити, що дія вказаного Закону не поширюється на території поза межами населених пунктів.

2. Визначення цілей регулювання

Введення в дію рішення Краснокутської районної ради “Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району” надасть можливість тимчасово до законодавчого врегулювання встановити на території Краснокутського району порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

У ході підготовки проекту рішення було проведено глибокий моніторинг відповідних нормативних актів на предмет альтернативного врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району.

Першим альтернативним способом є залишити врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених лише діючими нормами законодавства.

Проте, норми, які б встановлювали конкретний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, суб’єктів, уповноважених приймати рішення про їх видалення та підстави для прийняття таких рішень, на сьогодні в діючому законодавстві відсутні.

Відхиляємо цей спосіб, оскільки не досягається поставлена ціль.

Другим альтернативним способом є введення в дію проекту рішення Краснокутської районної ради “Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району”, яке надасть можливість тимчасово встановити порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району до законодавчого врегулювання зазначеного питання.

Таким чином, приймається другий альтернативний варіант, оскільки це дозволить досягти поставленої цілі.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

З набранням чинності рішення “Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району” створюється правова основа для Краснокутської районної державної адміністрації, а також селищних і сільських рад району, по здійсненню видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів, відповідно до компетенції, контролю за дотриманням зазначеного порядку.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

У разі прийняття проекту рішення “Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району” Краснокутська районна державна адміністрація, селищні і сільські ради району отримають правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття проекту надасть можливість забезпечити безпеку життєдіяльності населення Краснокутського району.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

1

2

3

Органів влади

Пов’язані з оприлюдненням інформації щодо регуляторного акта

Створення правової основи для Краснокутської районної державної адміністрації, а також сільських, селищних рад району, по здійсненню видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев за межами населених пунктів.

Охорона зелених насаджень від несанкціонованого знищення.

Суб’єктів господарювання

Витрати на обстеження зелених насаджень, погодження актів та проектів рішень, видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів

Покращення умов для ведення аграрного бізнесу

Громадян

Не передбачаються.

Покращення благоустрою району.

Забезпечення належного функціонування населених пунктів району та забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення (ліній електромереж, дротового радіомовлення, телефонного зв’язку).

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

До законодавчого врегулювання зазначеного питання.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого регуляторного акта є:

- підвищення ефективності діяльності в сфері видалення зелених насаджень;

- підвищення безпеки життєдіяльності населення Краснокутського району.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись шляхом проведення:

- базового відстеження - до набрання чинності рішення “Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району”;

- повторного відстеження - через рік з дня набрання чинності;

- періодичного відстеження - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Вид даних для базового відстеження – зауваження та пропозиції від зацікавлених юридичних та фізичних осіб.

Вид даних для повторного та періодичного відстеження – щоквартальні дані надані селищними і сільськими радами.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Краснокутського районною державною адміністрацією.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються Краснокутською районною радою за адресою: Харківська обл., смт. Краснокутськ, вул. Карла Маркса, 1, каб. 16. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Начальник відділу

економічного розвитку і торгівлі

та розвитку інфраструктури

районної державної

адміністрації                                                                                  З.В. Доля

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

"Про затвердження Порядку списання та передачі  майна,

що належить до спільної   власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачається встановлення єдиної процедури списання майна з балансів підприємств, установ та організацій, що належать до  спільної  власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району.

Порядок списання комунального майна з балансів підприємств, установ та організацій, що належить спільної  власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району потребує змін, у зв”язку з змінами чинного законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою здійснення регулювання порядка списання комунального майна є подальше упорядкування процесу списання комунального майна, його збереження, та управління майном.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради, як представника власника майна, що належить до спільної  власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району щодо управління таким майном.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

Вказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення Краснокутської районної ради "Про затвердження Порядку списання та передачі  майна, що належить до спільної   власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району", яким пропонується впорядкувати списання майна, що перебуває в спільній  власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району.

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропоновані зміни є обгрунтованими та можливими для використання всіх зацікавлених осіб.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

Вигодами  уповноваженого органу :

• зміни до Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, оганізацій та установ спільної  власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району  вносяться з метою вдосконалення системи управління цим  майном.

Вигодами суб’єктів господарювання є:

• цей Порядок є обов’язковим до виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями, які обліковують на балансах майно, що перебуває у спільній  власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району.

7. Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений.

Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта та при зміні законодавчої бази.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

1.Списання майна, що перебуває у спільній  власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району можливе тільки після отримання дозволу від районної адміністрації та районної ради.

2.Зазначене рішення буде поширюватись на всі підприємства територіальної громади  району.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта :

Строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання чинності даного регуляторного акта. Проведення повторного відстеження результативності буде здійснюватися через рік Періодичні відстеження будуть здійснюватися щодо рішення кожні три роки.

Заступник начальника - начальник відділу

аналізу та прогнозів соціально – економічного

розвитку району управління економіки

районної державної адміністрації                                             В.Б. БАРАНОВА

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення районної ради "Про затвердження методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського  району"

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом вдосконалення та затвердження даної Методики, полягає у забезпеченні ефективного використання майна підприємств, установ, організацій, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Законами України "Про засади державної регуляторної політики", "Про оренду державного та комунального майна", Постановами Кабінету Міністрів від 10.08.1995 р. № 629 "Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів, "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" від 4 жовтня 1995 р. № 786, передбачено створення єдиного організаційно- економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств, що належать до державної та комунальної власності, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації, а зазначена Методика повинна врегулювати процедуру розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.

2. Цілі прийняття цього рішення:

- створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів  комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації  по договорах оренди, укладених органом, уповноваженим районною радою на здійснення функцій орендодавця, а з його дозволу – і районними комунальними підприємствами, установами та організаціями, яким майно передано у господарське відання чи оперативне управління.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей. Альтернатив запропонованому порядку немає, так як спільна власність територіальних громад сіл, селищ району є окремою формою власності та юридичні засади права спільної власності визначаються Цивільним кодексом України  та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". А нормативно правові діючі законодавчі акти визначають процедуру  розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, а також механізми передачі в оренду державного та комунального майна.

4. Механізм розв’язання проблеми

Зважаючи на відсутність конкретного порядку вирішення питань, пов”язаних з порядком розрахунку і використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району дане питання  має бути вирішене  шляхом затвердження  Методики.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту:

Можливість досягнення визначеної цілі у разі прийняття регуляторного акту є цілком реальною і обгрунтованою у зв”язку з тим, що метою створення проекту зазначеного  рішенням  є цілеспрямоване вирішення заазначених проблем. Зважаючи на відсутність конкретного порядку вирішення питання, керуючись принципами: законності, гласності, колегіальності та економічної і юридичної обґрунтованості встановлена чітка процедура управління майном, що є спільною власністью сіл, селищ району ";

6. Вплив негативних зовнішніх факторів

На досягнення цілей у разі прийняття Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, негативні зовнішні фактори не вплинуть.

7. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

- визначення єдиного порядку організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, а також використання плати за оренду;

- збільшення доходів районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;

- підвищення ефективності використання майна та забезпечення чіткого контролю за правильністю нарахування та повнотою перерахування коштів до районного бюджету;

- витрати суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району коштів, пов’язаних з виконанням вимог Методики, не значні.

- усунення колізій у застосуванні чинного законодавства при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Негативні результати впровадження  рішення не передбачаються.

8. Обґрунтування терміну дії.

Термін дії рішення районної ради, що приймається, необмежений, зміни та доповнення до нього будуть вноситися у разі змін чинного законодавства України.

9. Показники результативності регуляторного акта:

- своєчасність надходження до районного бюджету надходжень, шляхом здійснення контролю;

- притягнення винних осіб до відповідальності за порушення механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів районних комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації,

- цільове використання коштів по договорах оренди, укладених органом, уповноваженим районною радою на здійснення функцій орендодавця, а з його дозволу – і районними комунальними підприємствами, установами та організаціями, яким майно передано у господарське відання чи оперативне управління;

- інформування суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району з основних положень Методики буде здійснюватися через засоби масової інформації (газета "Промінь”), сайт районної державної адміністрації (www.krda.at.ua), або в інший спосіб, а також проект Методики буде розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації для його відкритого обговорення та можливості надання підприємцями та іншими зацікавленими юридичними та фізичними особами пропозицій щодо коригування основних положень локального нормативного акту.

10. Відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки. Повторне відстеження результативності рішення буде здійснено регуляторним органом через рік після набрання ним чинності.

 

 

 

Заступник начальника - начальник відділу

аналізу та прогнозів соціально – економічного

 розвитку району управління економіки

 районної державної адміністрації                                      В.Б. БАРАНОВА