Проєкти регуляторних актів

Краснокутська районна рада
Харківської області
XXXV сесія VI скликання
РІШЕННЯ

від листопада 2014 року                                       № -VI

Про затвердження Порядку призначення на посаду
та звільнення з посади керівників підприємств, установ
і закладів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ Краснокутського району

З метою відпрацювання єдиного механізму організаційно-правових заходів у разі призначення на посаду або звільнення з посади керівника підприємства, закладу, установи спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району, відповідно до п. 3,4 статті 65 та п. 7 статті 78 Господарського кодексу України, статей 15, 19, 36, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації", керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

вирішила:

1. Затвердити Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з політико-правових питань та місцевого самоврядування та ради з питань комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та підприємництва.

Голова районної ради                                            В.Бутенко

Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району

Проект

Краснокутська районна рада
Харківської області
ХХХV сесія VІ скликання

РІШЕННЯ

від _____________2014 р.                                   смт. Краснокутськ

Про затвердження Тимчасового порядку
видалення дерев, кущів та інших
зелених насаджень за межами населених
пунктів на території Краснокутського району

Керуючись ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про рослинний світ», з метою забезпечення належного контролю за використанням об'єктів рослинного світу на території району районна рада


вирішила:

1. Затвердити Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району до законодавчого врегулювання зазначеного питання (додається).

2. Краснокутській районній державній адміністрації забезпечити виконання даного рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів та екології (Колісник М.Я.).

Голова районної ради                                       В.М. Бутенко

Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Краснокутського району

 ПРОЕКТ

gerb

Краснокутська районна рада

Харківської області

________сесія ______ скликання

Рішення

 

від ________20___ року                                                           

 

Про затвердження порядку списання

та передачі  майна, що перебуває у

спільній власності територіальних громад

 сіл, селищ району

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 327 Цивільного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою вдосконалення системи управління майном, що належить до спільної   власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району районна рада 

вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок списання та передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району (додається).

2. Рішення сесії районної ради від 24 червня 2011 року №104-VI « Про затвердження порядку списання та передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку та підприємництва.

4. Це рішення набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

 

Голова районної ради                                                                       В.БУТЕНКО

  Положення.doc

  Додатки до положення.doc  

 

 

ПРОЕКТ

gerb

Краснокутська районна рада

Харківської області

________сесія ______ скликання

Рішення

 

від ________20__ року                                                              

 

Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання плати

за оренду майна, що знаходиться у спільній

власності територіальних громад сіл,

селищ Краснокутського  району 

 

 

 

Керуючись Законом України "Про оренду державного та комунального майна", Постановами Кабінету Міністрів від 10.08.1995 р. № 629 "Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів, "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" від 4 жовтня 1995 р. № 786, з метою вдосконалення процесу розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району та відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

вирішила:

1. Затвердити методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району та ввести її в дію  з ________________(додається).

2. Рішення сесії районної ради від 24 червня 2011 року №101-VI «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селищ Краснокутського району» вважати таким, що втратило чинність.

3. Привести раніше укладені договори  оренди у відповідність з методикою, затвердженою пунктом 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку та підприємництва.

5. Це рішення набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

Голова районної ради                                            В. БУТЕНКО

   Додаток.doc

 

 

  Додаток до методики.doc