ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ


     Правовий статус Краснокутської районної ради встановлюється Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами.
     Краснокутська районна рада діє відповідно до Регламенту районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 16 грудня 2015 року №12 - VII, нормативно-правового документу, який регулює порядок її роботи.
Краснокутська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ Краснокутського району у межах повноважень, визначених чинним законодавством.
Краснокутська районна рада в межах повноважень, визначених законом, приймає рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.
     Краснокутська районна рада є юридичною особою, яка має гербову печатку, рахунки в банківських установах, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та мати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.