УКРАЇНА
В’ЯЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 11

31 січня 2020 року                                                                                село В’язова

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік


На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України,згідно з рішенням ХХХІХ сесії В’язівської сільської ради УІІ скликання від 24 грудня 2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік»,а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм,відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836,наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,наказу Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010 р. №1150/41 (із змінами від 27.09.2012 р. № 1035),наказу Міністерства соціальної політики України « Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення від 14.05.2018 р. № 688,наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 « Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що можуть здійснюватись з усіх бюджетів»,керуючись ст..42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» зобов’язую;

1.Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету на 2020 рік,що додаються,а саме:
1.1 КТПКВК МБ 0110150 « Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення)міської,селищної,сільської ради» ; в сумі 2083720,00 грн . 1.2. КТПКВК МБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»; в сумі 48979,00 грн.
1.3. КТПКВК МБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»; в сумі 51400,00 грн.
1.4. КТПКВК МБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»; в сумі 76350,00 грн.
1.5. КТПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів»; в сумі 185145,00 грн.
1.6. КТПКВК МБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»; в сумі 45000,00 грн.
1.7. КТПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; в сумі 377503,00 грн
1.8. КТПКВК МБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»; в сумі 3000,00 грн.
1.9. КТПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»; в сумі 1200,00 грн.
1.11. КТПКВК МБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»; в сумі 4894,00 грн.
2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                          О.ГЕРМАНОВСЬКА

 

Додатки до розпорядження