УКРАЇНА
В’ЯЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 53

18 жовтня 2019 року                                                                                  село В’язова

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України,згідно з рішенням ХХХІ сесії В’язівської сільської ради УІІ скликання від 21 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік»,а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм,відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836,наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,наказу Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010 р. №1150/41 (із змінами від 27.09.2012 р. № 1035),наказу Міністерства соціальної політики України « Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення від 14.05.2018 р. № 688,наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 « Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що можуть здійснюватись з усіх бюджетів»,керуючись ст..42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» зобов’язую;

1.Затвердити паспорта бюджетних програм на 2019 рік,що додаються за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) із змінами:
-0114060 –забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів.

2.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                          О.ГЕРМАНОВСЬКА