КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розпорядження

від 10 жовтня 2019 року                                                                         № 18

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2019 рік
по Краснокутській районній раді

Згідно з рішенням сесії районної ради від 27 вересня 2019 року № 507-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 424 - VII «Про районний бюджет на 2019 рік » та додатків до нього, а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), керуючись статтями 5,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :
1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми по Краснокутській районній раді на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК) 110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
2. Розпорядження складено у двох оригінальних примірника, що мають однакову юридичну силу.

Голова районної ради                                                                        Нікітенко М.П.

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік, станом на 10.10.2019