Краснокутська районна рада
Харківської області
ХVІІ сесія VІI скликання
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2017 року                                                           №257 - VII

Про внесення змін до рішення районної ради
від 21 грудня 2016 року № 146 - VIІ «Про районний
бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статей 43,65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

вирішила:

внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 146 - VIІ «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього зі змінами, виклавши рішення та додатки в новій редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 253848,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 242638,5 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 11209,7 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 7731,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 266100,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 241051,4 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 25048,7 тис. гривень.;
- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1587,1 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 13839,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 241051,4 тис. грн. та спеціальному фонду 25048,7 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 879,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 20,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ ;
нарахування на заробітну плату ;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
забезпечення продуктами харчування ;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
поточні трансферти населенню ;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм у сумі 47647,5 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Краснокутській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Краснокутської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи на 2017 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком №7 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 , 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71, 72 Бюджетного кодексу України.

14. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках.

15. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком № 8 до цього рішення.

16. Надати право Краснокутській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Краснокутської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
17. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

18. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

19. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені рішенням районної ради від 24 червня 2011 року № 186-VI «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань».

20. Надати право голові Краснокутської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

21. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально - економічного розвитку району».

Голова районної ради                                                                    М.П Нікітенко

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додати коментар


Захисний код
Оновити