Проєкт

Краснокутська районна рада

Харківської області

ХХХІII сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

від __ _________ 2019 року                                                             № - VIІ

 

Про проведення звітів депутатів

районної ради перед виборцями

 

Відповідно до ст. 10, 16, 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» , ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

вирішила:

Визначити орієнтовні строки проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями протягом грудня 2019-січня 2020 року.
Районній державній адміністрації, сільським та селищним радам, керівникам підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, виконавчому апарату та депутатській групі районної ради «Квітуча Краснокутщина» сприяти депутатам в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутатам для проведення звітів.
Депутатам районної ради до 31 січня 2020 року поінформувати районну раду про результати обговорення звітів, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу районної ради та її органів, а також про доручення, дані депутатам у зв'язку з їх депутатською діяльністю, за встановленою формою, що додається.
Здійснити висвітлення звітів депутатів районної ради перед виборцями в засобах масової інформації чи на офіційному вебсайті районної ради.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з політико-правових питань та місцевого самоврядування.

Голова районної ради                                                                      М. Нікітенко

 

 

                 Додаток

до рішення районної ради №-VIІ

від ___ _______ 2019 року

(ХХХІII сесія VІI скликання )

                                                                                     Голові районної ради

                                   Нікітенку М.П.                                                                

                                                                

Д О В І Д К А

про звіт депутата Краснокутської районної ради VІI скликання

 перед виборцями

1. __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2.Дата та час проведення         _________________________________________

3.Місце проведення __________________________________________________

4.Кількість присутніх виборців _________________________________________

5. Підсумки обговорення звіту __________________________________________

6.Зауваження, пропозиції, доручення виборців до депутата та до районної ради (відповідно до ст.ст.16, 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Депутат районної ради           ___________________         ____________________

                                                         ( підпис)                                       (прізвище та ініціали)

„___” __________________ 201__ року