ПРОЄКТ

 

Краснокутська районна рада
Харківської області
ХХXIIІ сесія VІI скликання
РІШЕННЯ

від __ грудня 2019 року                                                                   № - VІI

Про витрати на утримання виконавчого апарату
районної ради та умови оплати праці працівників
виконавчого апарату районної ради на 2020 рік

Відповідно до ст.ст. 43,58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.21 «Про службу в органах місцевого самоврядування», районна рада:
вирішила:

1. Встановити, що витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату визначаються рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік.
2. Встановити витрати пального на один автомобіль в об'ємі 300 літрів на місяць.
3. Відповідно до п.3 ст.51 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) надати право голові районної ради проводити попередню оплату за видами товарів, робіт і послуг:
1) на строк не більше одного місяця:
- послуг пошти та зв’язку;
- товарів, робіт і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з’їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;
- інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;
- інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;
2) на строк не більше трьох місяців:
- робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла;
- програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;
- обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування, послуг з адаптації єдиної платформи системи обслуговування бюджетів автоматизованої системи “Є-Казна” з метою реалізації централізованої моделі казначейського обслуговування рахунків за надходженнями для Державної казначейської служби;
2) на строк не більше шести місяців:
- послуг з енергопостачання в межах бюджетного року;
4) на строк не більше одного року:
- періодичних видань.
4. Голові районної ради Нікітенку Миколі Павловичу з 01 січня 2020 року:
4.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами):
- встановити посадовий оклад згідно із додатком 49 до цієї постанови;
- виплачувати надбавку за 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування у розмірі згідно із додатком 57 до цієї постанови;
- виплачувати надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років в межах фонду заробітної плати;
- надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати в межах фонду заробітної плати.
4.2. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» встановити щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 15 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
4.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Краснокутської районної ради здійснювати преміювання в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за підсумками роботи за місяць. Преміювати до державних, професійних, ювілейних дат та за підсумками роботи за рік в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Виплати здійснювати в межах фонду преміювання, в тому числі при економії заробітної плати.
5. Заступнику голови районної ради Кралі Тетяні Василівні з 01 січня 2020 року:
5.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами):
- встановити посадовий оклад згідно із додатком 49 до цієї постанови;
- виплачувати надбавку за 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування у розмірі згідно із додатком 57 до цієї постанови;
- виплачувати надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг в межах фонду заробітної плати;
- надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати в межах фонду заробітної плати.
5.2. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» встановити щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
5.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Краснокутської районної ради здійснювати преміювання в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за підсумками роботи за місяць. Преміювати до державних, професійних, ювілейних дат та за підсумками роботи за рік в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Виплати здійснювати в межах фонду преміювання, в тому числі при економії заробітної плати.
6. Надати право голові районної ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(із змінами) у межах фонду оплати праці:
- встановлювати керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям виконавчого апарату районної ради посадові оклади відповідно до затверджених зазначеною постановою схем посадових окладів;
- встановлювати заступникам керівників структурних підрозділів посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;
- встановлювати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;
- службовцям – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка може бути скасована або зменшено її розмір;
- здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат;
- надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;
- виплачувати працівникам доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
- виплачувати працівникам надбавку за почесне звання «заслужений» у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з політико-правових питань та місцевого самоврядування та з питань бюджету та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради                                                                  М. Нікітенко