ПРОЕКТ

Краснокутська районна рада
Харківської області
ХХІХ сесія VII скликання
РІШЕННЯ

від ____________2019 року                                                           № - VII

Про внесення змін до районної
комплексної програми «Здоров’я
Краснокутщини» на 2017 – 2020 роки,
затвердженої рішенням районної ради
від 21 грудня 2016 року № 142 – VIІ (зі змінами)

Відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 93 Бюджетного Кодексу України, ст.ст. 18,19 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801- ХІІ, Порядком та умовами надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №11, постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», Наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», районна рада

вирішила:


1. Внести зміни до районної комплексної програми «Здоров’я Краснокутщини на 2017 – 2020 роки» , затвердженої рішенням районної ради від 21 грудня 2016 року № 142 – VIІ (зі змінами):
1.1. У паспорті комплексної районної програми «Здоров’я Краснокутщини» в п.5. обсяги фінансових ресурсів змінити на 101 319 581 грн. 00 коп.;
1.2. Додатки 2 «Фінансування заходів щодо забезпечення пацієнтів високо вартісними лікарськими засобами (забезпечення цукрознижуючими препаратами та десмопресином)», 8 «Фінансування на утримання, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази КЗОЗ «Краснокутська центральна районна лікарня», додаток 12 «Фінансування заходів щодо відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» викласти в новій редакції;
1.3. Доповнити додатком 8/1 «Фінансування на утримання, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази КНП «Краснокутська центральна районна лікарня Краснокутської районної ради» (додається).
1.4. У розділі 7 «Заходи щодо реалізації районної програми «Здоров’я Краснокутщини» пункт 14 «Заходи щодо відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» доповнити словами та викласти у новій редакції:

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальний виконавець

Учасники

Термін виконання

14

Заходи щодо відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

Краснокутська центральна районна лікарня

ЦПМСД Краснокутського району

Краснокутська РДА

Краснокутська центральна районна лікарня

ЦПМСД Краснокутського району

Краснокутська РДА

2017-2019 роки

2. Краснокутській районній державній адміністрації забезпечити фінансування заходів на виконання програми

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку району та гуманітарних питань.

Голова районної ради                                                          М. Нікітенко