Краснокутська районна рада, вул. К.Маркса,1, смт. Краснокутськ, 62002

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

-            спеціаліста  фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради.

          Основні  вимоги до кандидатів: громадянство України, базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,  знання державної мови, уміння працювати на комп’ютері. Без вимог до стажу роботи

Додаткова інформація про умови конкурсу, основні функціональні  обов’язки, розмір, та умови оплати  праці надаються кадровою службою виконавчого апарату районної ради, або за телефонами 3-11-18, 3-23-53.

          Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом місяця з дня публікації оголошення про конкурс за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Карла Маркса,1,  Краснокутська районна рада, кімната № 16.

       Документи для участі у конкурсі:

заява про участь у конкурсі; заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"; копію документа, який посвідчує особу,  копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);  згода на обробку персональних даних (надається при поданні документів у кадровому підрозділі);

Додаткова інформація