Затверджено розпорядженням

голови Краснокутської районної ради

№17 від 10 липня 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації
Краснокутської районної ради

1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що перебувають у Краснокутській районній раді.
2. Система обліку публічної інформації (далі - система обліку) - це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у Краснокутській районній раді (далі - документи),
3. Адміністратором системи обліку є начальник організаційного відділу виконавчого апарату, який забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень.
4. Адміністратор системи обліку забезпечує:
реєстрацію документів;
поточне оновлення системи обліку;
оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі його відсутності - в інший прийнятний спосіб;
надання доступу до системи обліку за запитами;
можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку;
здійснення інших функцій відповідно до законодавства.
5. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в систему обліку таких відомостей про документи в електронному вигляді:
назва документа;
номер документа;
дата створення документа;
дата надходження документа;
джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
строк обмеження доступу до інформації (у разі, якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом);
галузь;
ключові слова;
тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо);
вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);
проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);
форма зберігання документа;
місце зберігання документа.
У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.
6. Система обліку ведеться державною мовою.
7. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
8. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.